Exclusieve kinderanimatie op maat

 

 

 

 

Algemene huurvoorwaarden themakisten

 

 

1. Doel en gebruik

 

De themakisten zijn afgestemd op een kinderfeestje voor 8 personen. Ze kunnen uitgebreid worden tot 10 kinderen. Voor elk extra kind wordt € 5 in rekening gebracht. Ook bestaat de mogelijkheid om kleding voor volwassenen erbij te huren voor € 7.

 

De kleding en attributen mogen alleen onder toezicht van een volwassene, door kinderen worden gebruikt.

“Studio Sjapoo” is niet aansprakelijk voor schade of letsel, veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten uit de themakist. De volwassene bepaalt of de kleding en/of attributen uit de kist geschikt zijn om te gebruiken tijdens het feest.

Eventuele kleinere kinderen die aanwezig zijn, worden door de volwassen personen in de gaten gehouden. De kist kan artikelen bevatten die niet geschikt zijn voor kinderen beneden de 4 jaar.

Niet alles is van katoen gemaakt, er zijn ook glitterstoffen en glimmende stoffen van synthetisch materiaal.

De themakist en/of onderdelen hiervan, mag niet uitgeleend, verhuurd of verkocht worden aan derden.

 

 

 

2. Reservering

 

De kist kan telefonisch of per e-mail worden gereser-veerd. Reservering is pas definitief na ontvangst van de waarborg. Men ontvangt hiervoor een bevestiging.

De huurprijs bedraagt 60 euro (incl. BTW). De borg bedraagt 50 euro, deze borg wordt bij retour van de kist teruggegeven, mits er geen vermissing/beschadiging is. (zie hoofdstuk 4.)

Er kan ook een animator komen en de totale prijs is dan

€ 150 voor 3 uren feest (koffer inbegrepen).

 

 

 

3. Ophalen en retourneren

 

De kist haalt u één dag voor de reserveringsdatum op en dient de dag na het feest teruggebracht te worden.

Eventueel later terugbrengen kan alleen in overleg. Zonder overleg wordt er 25 euro per dag extra verhuur-kosten van de borg ingehouden.

Wordt de kist geheel niet terugbezorgd dan zal naast de reeds betaalde huur een bedrag ter waarde van de complete kist plus inhoud in rekening worden gebracht.

De themakisten blijven ten alle tijden eigendom van “Studio Sjapoo”.

De kist wordt enkel meegegeven na betaling van de huur en waarborg. U kunt het draaiboek vooraf bij ons komen halen. Zo kunt u alvast bekijken hoe het feestje in zijn werk gaat en wat voor spelletjes er gedaan kunnen worden.

Bij het ophalen van het draaiboek dient reeds € 20 aan borg contant betaald te worden.

 

“Studio Sjapoo” kan ook instaan voor het vervoer van het materiaal mits betaling van een kilometervergoeding aan € 0,30/km.

 

 

 

4. Wassen, vermissing en beschadiging

 

Bij het ophalen en terugbrengen van de kist wordt de inhoud aan de hand van een inhoudslijst doorgenomen, samen met de huurder. Eventuele opmerkingen worden op het contract vermeld. (bv. verkleuring, krassen,…)

De lijst wordt door de huurder voor ontvangst en akkoord getekend. Acceptatie van de kist door de huurder bete-kent dat de inhoud ervan als compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden.

Op de inhoudslijst staan bedragen per artikel vermeld, deze bedragen worden van de borg ingehouden als het desbetreffende artikel zwaar verontreinigd, beschadigd is of vermist wordt. (Bij onuitwisbare vlekken zoals viltstift-vlekken wordt de prijs berekend voor het artikel zoals in de lijst is vermeld).

De kleding mag enkel door “Studio Sjapoo” gereinigd worden. De kleding moet dus ongewassen teruggegeven worden.

Bij zeer sterke vervuiling (bijvoorbeeld als er een glas chocolademelk over de kleding is gegaan) mag de kleding met warm water worden "voor" gereinigd.

Geen chemische middelen toepassen op de vlekken.

 

De huurder blijft in alle omstandigheden verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal; ook bij overmacht, storm, overstroming, brand,…

De huurder staat altijd in voor alle schade!

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 • Studio Sjapoo • All Rights Reserved